El Centre Obert Eixample

El Centre Obert Eixample és un servei social bàsic d’iniciativa de la Fundació Viarany, registrat i reconegut com a tal pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Fa uns vint anys ja funcionava un projecte dins de l’antic Centre Passatge, que relacionava persones voluntàries amb infants amb dificultats econòmiques, socials i escolars, per ajudar-los en les seves tasques acadèmiques. Aquell projecte va evolucionar en l’actual Centre Obert, reconegut per la Generalitat l’any 2008. Això vol dir que l’any vinent, 2018, complirem 10 anys!

Actualment atén a més de 100 infants i joves cada curs, en tres programes diferenciats: el «Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS)», el «Tu pots!» i l’«A temps!».

El “SIS” és el centre obert en sí mateix, on s’atenen a infants i adolescents en situació de risc social derivats pels serveis socials bàsics o especialitzats, on es treballa individualment i grupal amb diverses activitats, des de l’acompanyament personal i familiar, el treball en equip i, especialment, el treball en xarxa amb els serveis socials, educatius i de salut mental.

El “Tu pots!” és un programa des d’on s’ofereix acompanyament educatiu a infants i adolescents que, tot i tenir unes dificultats econòmiques i acadèmiques importants, aquestes no acostumen a traspassar més enllà d’aquestes dues dimensions, sense exposar l’infant o adolescent a un risc social greu.

El programa “A temps!” atén joves migrants sense referents familiars, d’entre 16 i 18 anys, que no coneixen les llengües vehiculars del nostre país i que no poden accedir per aquest motiu i per la seva edat a una escolarització ordinària.

Altres serveis transversals en el Centre Obert Eixample són l’atenció psicològica individual, activitats per a mares i pares dels infants i adolescents atesos i promoció del voluntariat social.

Ferran Bolós, Director del  Centre Obert Eixample

Infants o adolescents? Experiència d’una voluntària

Fa quinze anys, quan em vaig prejubilar, vaig pensar que seria bo fer alguna cosa per ajudar els altres. Primer, vaig apuntar-me a Càritas i estava molt bé però no era el que volia, doncs preferia treballar amb nens perquè a mi m’omplia més. Un  dia, en passar per davant del Centre, vaig entrar a informar-me i em va agradar i vaig començar a formar part dels voluntaris del “Centre Obert” de la Fundació Viarany.

Vaig començar amb els més petits i després vaig passar als adolescents i m’he quedat amb els d’aquesta edat i també he anat canviant de lloc segons les necessitats.

L’experiència amb el petits és maca i alegre i estan interessats per el que els ensenyés i també jugués amb ells, diríem que no es tan problemàtic.

Els adolescents són més difícils, tots portant una motxilla a la esquena que els marca, i intentes ajudar-los a repassar les feines del institut, però també parles amb ells i els hi fas veure les coses d’una altra manera del que ells a vegades pensant equivocadament, a vegades amb èxit i unes altres sense èxit.

Tot això és el que em fa continuar amb aquesta tasca, perquè penso que els ajudo, però ells també m’ensenyen a mi molt, especialment a comprendre i valorar moltes coses de la vida.

Anna Calvia, voluntària del Centre Obert