El Centre Obert Eixample

El Centre Obert Eixample és un servei social bàsic d’iniciativa de la Fundació Viarany, registrat i reconegut com a tal pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Fa uns vint anys ja funcionava un projecte dins de l’antic Centre Passatge, que relacionava persones voluntàries amb infants amb dificultats econòmiques, socials i escolars, per ajudar-los en les seves tasques acadèmiques. Aquell projecte va evolucionar en l’actual Centre Obert, reconegut per la Generalitat l’any 2008. Això vol dir que l’any vinent, 2018, complirem 10 anys!

Actualment atén a més de 100 infants i joves cada curs, en tres programes diferenciats: el «Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS)», el «Tu pots!» i l’«A temps!».

El “SIS” és el centre obert en sí mateix, on s’atenen a infants i adolescents en situació de risc social derivats pels serveis socials bàsics o especialitzats, on es treballa individualment i grupal amb diverses activitats, des de l’acompanyament personal i familiar, el treball en equip i, especialment, el treball en xarxa amb els serveis socials, educatius i de salut mental.

El “Tu pots!” és un programa des d’on s’ofereix acompanyament educatiu a infants i adolescents que, tot i tenir unes dificultats econòmiques i acadèmiques importants, aquestes no acostumen a traspassar més enllà d’aquestes dues dimensions, sense exposar l’infant o adolescent a un risc social greu.

El programa “A temps!” atén joves migrants sense referents familiars, d’entre 16 i 18 anys, que no coneixen les llengües vehiculars del nostre país i que no poden accedir per aquest motiu i per la seva edat a una escolarització ordinària.

Altres serveis transversals en el Centre Obert Eixample són l’atenció psicològica individual, activitats per a mares i pares dels infants i adolescents atesos i promoció del voluntariat social.

Ferran Bolós, Director del  Centre Obert Eixample