08 | Beques

Dins del Centre Obert Eixample atenem els infants i adolescents en tres projectes:
Servei d’Intervenció Socioeducativa (Servei d’Atenció Diürna), per a infants i adolescents en situació de risc social i amb necessitat d’una atenció més intensiva i professional.
Tu pots!, per a infants amb necessitats de suport a l’escolarització i amb dificultats econòmiques importants.
A temps!, per a adolescents menors d’edat que han migrat sense referents familiars adults, que viuen en centres de protecció i no poden accedir al sistema educatiu formal per l’edat i pel desconeixement de la llengua.

Quan costa el Centre Obert Eixample?

El cost mitjà d’un infant o adolescent atès al Centre Obert és diferent per a cadascun dels projectes. En el Servei de Centre Obert, la mitjana de despesa és de 250 € mensuals.

Aquesta despesa, es distribueix de la següent manera:

Com puc becar un infant o adolescent del Centre Obert Eixample?

Com una beca mensual complerta són molts diners, es poden fer beques parcials, des de 50€ mensuals.
Totes les beques es realitzen directament a la Fundació Privada Viarany, i els donatius totals anuals són desgravables a la Declaració anual de la Renda.

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, per tramitar una beca-donatiu, o per demanar més informació, pots fer-ho als telèfons 931.7800.005, 663.424.011 i 663.424.194 o a l’adreça de correu electrònic beques@fundacioviarany.org.